Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2019, 1229Overige overheidsinformatieNieuwe inkoopvoorwaarden IT-opdrachten

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft nieuwe inkoopvoorwaarden voor Waterschap Zuiderzeeland vastgesteld. Deze nieuwe voorwaarden zijn voor IT-producten en –diensten en gaan in per 1 februari 2019.

De nieuwe algemene inkoopvoorwaarden voor ICT zijn de “Algemene Waterschapsvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2018”. Afgekort de AWBIT 2018. De inkoopvoorwaarden zijn door de Unie van Waterschappen met name aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vanaf 1 februari 2019 geldt de AWBIT 2018 bij Waterschap Zuiderzeeland. Dit is ook opgenomen in de sjablonen in SmartDocuments.

Voor alle inkoopvoorwaarden van het waterschap is het van belang om deze al bij de offerteaanvraag te gebruiken.

U kunt de AWBIT 2018 via onderstaande link terugvinden.

https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/beleid-regelgeving-0/beleid-regelgeving/bedrijfsvoering/inkoop/inkoop-aanbesteding/

Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op met Bas Blancke (06-11324118 / b.blancke@zuiderzeeland.nl)