Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 12253Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning

Het waterschap heeft op 18 november 2019 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater om archeologisch en niet-gesprongen-explosievenonderzoek te kunnen uitvoeren op zes locaties waar hoogspanningsmasten tussen Borssele en Rilland zijn voorzien.