Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2019, 11640Overige besluiten van algemene strekkingProgrammabegroting 2020, Meerjarenraming 2020-2023 ter inzage

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen maakt bekend dat het ontwerp van de Programmabegroting 2020, Meerjarenraming 2020-2023 met ingang van 31 oktober 2019 gedurende 14 dagen ter inzage is gelegd.

U kunt het ontwerp inzien bij de recepties in de hoofdkantoren van het waterschap, Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen, elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

De behandeling van dit document zal plaatsvinden in de vergadering van de algemene vergadering op 21 november 2019.

Zienswijzen ten aanzien van dit ontwerp kunt u schriftelijk indienen bij de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Een exemplaar van de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 is te downloaden op www.scheldestromen.nl.

 

Middelburg, 31 oktober 2019

Het dagelijkse bestuur van waterschap Scheldestromen