Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 8755Overige overheidsinformatieWatervergunning Buitenplaats Hoogduin BV Domburg

Het waterschap heeft op 29 augustus 2018 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater met het doel een vijver op peil te houden bij Domburgseweg 51 in Domburg.