Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 8750Overige overheidsinformatieWatervergunning aanleg nieuw rioolstelsel Emmastraat Kloosterzande

Het waterschap heeft op 23 augustus 2018 een watervergunning verleend aan de gemeente Hulst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuw rioolstelsel in de Emmastraat in Kloosterzande.