Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 854Overige overheidsinformatieOntwerp Watervergunning Evides Industriewater B.V

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de lozing van  in een oppervlaktewaterlichaam van concentraat, afkomstig van de SPNF-installatie. Locatie Zandvliet in Rilland.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 6 februari 2018 tot en met 20 maart ter inzage:

 

bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA in Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

  

Middelburg, 29 januari 2018