Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8070

Gepubliceerd op 10 augustus 2018 14:12
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Twaalfde besluit droogte 2018: gedeeltelijk opschorten onttrekkingsverbod Aa of Weerijs

 

Ingesteld totaal onttrekkingsverbod

Op 3 augustus 2018 (Waterschapsblad nummer 7772) is een totaal onttrekkingsverbod ingesteld voor de Aa of Weerijs (waterloop zelf).

Afvoer

Uit analyse van metingen van het waterschap blijkt dat sprake is van geringe afvoer van water door de Aa of Weerijs (waterloop zelf), nummer 8w op bijgevoegde kaart.

Onvoldoende neerslag

Uit analyse van de weersvoorspellingen blijkt dat geen of onvoldoende neerslag wordt verwacht. Volledig herstel van de waterschaarste is op korte termijn niet aan de orde.

Voorkomen van schade

Om schadelijke gevolgen voor het watersysteem zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken kan het dagelijks bestuur besluiten tot een onttrekkingsverbod op grond van artikel 3.13 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015.

Nieuw besluit bij onvoldoende afvoer

Indien er sprake is van geen of onvoldoende afvoer van water door de Aa of Weerijs neemt het waterschap een nieuw besluit waarmee het onttrekkingsverbod van 3 augustus 2018 weer volledig in werking is.

Besluit

  • De werking van het ontrekkingsverbod dat op 3 augustus 2018 bekend is gemaakt in het Waterschapsblad nummer 7772 gedeeltelijk op te schorten, door;

  • toe te staan dat water onttrokken wordt uit het oppervlaktewaterlichaam Aa of Weerijs (waterloop zelf), nummer 8w op bijgevoegde kaart, ten behoeve van kapitaalintensieve teelten.

 

 

Meer informatie is te vinden op de website.

 

Breda, 10 augustus 2018

Namens het dagelijks bestuur,

Voorzitter WOT

dr. A.F.M. Meuleman

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl