Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2018, 8070Overige besluiten van algemene strekkingTwaalfde besluit droogte 2018: gedeeltelijk opschorten onttrekkingsverbod Aa of Weerijs

 

Ingesteld totaal onttrekkingsverbod

Op 3 augustus 2018 (Waterschapsblad nummer 7772) is een totaal onttrekkingsverbod ingesteld voor de Aa of Weerijs (waterloop zelf).

Afvoer

Uit analyse van metingen van het waterschap blijkt dat sprake is van geringe afvoer van water door de Aa of Weerijs (waterloop zelf), nummer 8w op bijgevoegde kaart.

Onvoldoende neerslag

Uit analyse van de weersvoorspellingen blijkt dat geen of onvoldoende neerslag wordt verwacht. Volledig herstel van de waterschaarste is op korte termijn niet aan de orde.

Voorkomen van schade

Om schadelijke gevolgen voor het watersysteem zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken kan het dagelijks bestuur besluiten tot een onttrekkingsverbod op grond van artikel 3.13 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015.

Nieuw besluit bij onvoldoende afvoer

Indien er sprake is van geen of onvoldoende afvoer van water door de Aa of Weerijs neemt het waterschap een nieuw besluit waarmee het onttrekkingsverbod van 3 augustus 2018 weer volledig in werking is.

Besluit

  • De werking van het ontrekkingsverbod dat op 3 augustus 2018 bekend is gemaakt in het Waterschapsblad nummer 7772 gedeeltelijk op te schorten, door;

  • toe te staan dat water onttrokken wordt uit het oppervlaktewaterlichaam Aa of Weerijs (waterloop zelf), nummer 8w op bijgevoegde kaart, ten behoeve van kapitaalintensieve teelten.

 

 

Meer informatie is te vinden op de website.

 

Breda, 10 augustus 2018

Namens het dagelijks bestuur,

Voorzitter WOT

dr. A.F.M. Meuleman