Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7450

Gepubliceerd op 27 juli 2018 09:00
Inhoudsopgave

Ontwerp-watervergunning Hoofdverdeelstation Enduris Borssele

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de lozing van afvalwater, afkomstig van Hoofdverdeelstation Borssele Enduris in een oppervlaktewaterlichaam.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 30 juli 2018 tot en met 10 september 2018 ter inzage:

 

- Bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg, elke werkdag van 08.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken.

 

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunning. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl