Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaWaterschapsblad 2018, 7084Overige overheidsinformatieBekendmaking Privacybeleid waterschap Hollandse Delta

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Hollandse Delta heeft op 10 april 2018 het Privacybeleid waterschap Hollandse Delta vastgesteld. Dit beleid geeft aan op welke manier het waterschap omgaat met de bescherming van persoonsgegevens en hoe het waarborgt dat het daarbij aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoet.

Het Privacybeleid waterschap Hollandse Delta kunt u inzien via de bijlage bij deze elektronische bekendmaking. Kijk hiervoor links op deze pagina onder: ‘Externe bijlagen’. Het is ook te raadplegen op de website van het waterschap www.wshd.nl.

Voor meer informatie over het Privacybeleid waterschap Hollandse Delta kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, te bereiken via het algemene telefoonnummer van het waterschap 0900-2005005.

 

Ridderkerk, 17 juli 2018

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

Drs. A.A. van Vliet, secretaris-directeur