Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 6424Overige overheidsinformatiePeilbesluit Walcheren ter inzage

Voor het opstellen van het nieuwe peilbesluit voor het gebied Walcheren is het gehele proces doorlopen. De algemene vergadering van het waterschap heeft op 28 juni 2018 het definitieve peilbesluit vastgesteld. Het peilbesluit Walcheren ligt vanaf 9 juli 2018 tot 20 augustus 2018 ter inzage via www.overheid.nl. Na de inzagetermijn wordt het nieuwe peilbesluit van kracht. Beroep instellen is in beginsel alleen mogelijk indien u eerder een zienswijze heeft ingediend. Het beroep dient u te richten aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Kijk op www.scheldestromen.nl/pwo voor meer informatie.