Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 6424

Gepubliceerd op 9 juli 2018 09:13

Peilbesluit Walcheren ter inzage

Voor het opstellen van het nieuwe peilbesluit voor het gebied Walcheren is het gehele proces doorlopen. De algemene vergadering van het waterschap heeft op 28 juni 2018 het definitieve peilbesluit vastgesteld. Het peilbesluit Walcheren ligt vanaf 9 juli 2018 tot 20 augustus 2018 ter inzage via www.overheid.nl. Na de inzagetermijn wordt het nieuwe peilbesluit van kracht. Beroep instellen is in beginsel alleen mogelijk indien u eerder een zienswijze heeft ingediend. Het beroep dient u te richten aan Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Kijk op www.scheldestromen.nl/pwo voor meer informatie.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl