Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2018, 2934Overige overheidsinformatieMaaionderhoud aan waterlopen

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat vanaf 1 juni 2018 het jaarlijkse maaionderhoud start van de waterlopen Midden- en West-Brabant. Maaien is belangrijk, omdat het waterschap zo voorkomt dat waterlopen dichtgroeien en er wateroverlast kan ontstaan.

 

Op grond van de Keur van waterschap Brabantse Delta zijn de eigenaren en pachters van de gronden die langs de betreffende waterlopen zijn gelegen het volgende verplicht:

 

-het toelaten van het materieel;

-een strook van 5 meter breed naast de hoofdwatergangen moet goed toegankelijk zijn voor onderhoudsmachines.

-bomen en struiken dienen rechtstandig worden opgesnoeid en obstakels moeten worden verwijderd;

-het maaisel te ontvangen;

-het maaisel te verwijderen uit de strook die aan de watergang grenst.

 

Kijk voor alle informatie over het maaionderhoud op: www.brabantsedelta.nl/maaionderhoud of www.brabantsedelta.nl/keur.

 

Breda, 5 april 2018