Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2018, 2750Overige overheidsinformatieInspraak subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem AGV Utrecht en Zuid-Holland’

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat het voor inspraak heeft vrijgegeven het ontwerp van de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem AGV Utrecht en Zuid-Holland’ zoals vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 22 maart 2018.

 

Inspraak

 

Belanghebbenden kunnen van dinsdag 27 maart tot en met maandag 7 mei een zienswijze indienen op het ontwerp. Na verwerking van de binnengekomen zienswijzen wordt de subsidieregeling door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 juni 2018.

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, t.a.v. mevrouw C.S. Van den Berg, o.v.v. Inspraak subsidieregeling water en bodem AGV Utrecht en Zuid-Holland, Postbus, 94370, 1090 GJ Amsterdam.

Een mondelinge zienswijze is alleen mogelijk op werkdagen van 9 uur tot 16 uur. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met mevrouw C.S. van den Berg door te bellen naar telefoonnummer 0900-9394.