Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 12513Overige overheidsinformatieWatervergunning RUD Zeeland

Het waterschap heeft op 6 december 2018 een watervergunning verleend aan de RUD Zeeland voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een bodemsanering aan de Nieuwstraat 60-62 in Oostburg.