Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 12504Overige overheidsinformatieNieuwe watervergunning herinrichting Oude Haven Colijnsplaat

Waterschap Scheldestromen heeft op 29 oktober 2018 een watervergunning verleend aan de gemeente Noord-Beveland voor de herinrichting van de Oude Haven te Colijnsplaat. Door het ontbreken van een aantal voorschriften is deze watervergunning met kenmerk 2018037022 door het waterschap ingetrokken op 12 december 2018.

Waterschap Scheldestromen heeft gelijktijdig op 12 december 2018 een nieuwe watervergunning afgegeven met kenmerk 2018042856.