Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2018, 11439Overige overheidsinformatieBekendmaking wijziging geregistreerde aanduiding

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland maakt bekend dat het centraal stembureau op 13 november 2018 het volgende besluit heeft genomen aangaande een verzoek tot wijziging van de registratie van een aanduiding als bedoeld in artikel G 2a van de Kieswet:

 

  • 1.

    in te stemmen met het verzoek van de Algemene Waterschapspartij tot wijziging van de aanduiding ‘Algemene Waterschapspartij’ in ‘

 

Belanghebbenden kunnen uiterlijk op de zesde dag na de openbare kennisgeving van het besluit een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ’s-Gravenhage.

 

Lelystad, 21 november 2019

 

De voorzitter van het centraal stembureau,

ir. H.C. Klavers