Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 11099

Gepubliceerd op 12 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Kennisgeving terinzagelegging Meerjarenbegroting 2019-2022 inclusief de jaarbegroting 2019 Waterschap Zuiderzeeland

In overeenstemming met artikel 100 van de Waterschapswet maakt het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland bekend dat vanaf maandag 12 november 2018 gedurende veertien dagen de ontwerp Meerjarenbegroting 2019-2022 inclusief de jaarbegroting 2019 van WaterschapZuiderzeeland ter inzage ligt. Dit document wordt op 27 november 2018 behandeld in de Algemene Vergadering.

Inzage

De begroting ligt vanaf 12 november 2018 tot en met 26 november 2018 tijdens de gebruikelijke kantooruren ter inzage in Het Waterschapshuis, Lindelaan 20 te Lelystad.

In de linkerkolom kunt u de Meerjarenbegroting 2019-2022 downloaden.

 

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl