Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 10967Overige overheidsinformatieProgrammabegroting 2019 en Meerjarenraming 2019-2022 ter inzage

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen maakt bekend dat het ontwerp van de Programmabegroting 2019, Meerjarenraming 2019-2022 met ingang van 31 oktober 2018 gedurende 14 dagen ter inzage is gelegd. U kunt het ontwerp inzien bij de recepties in de hoofdkantoren van het waterschap, Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen, elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

De behandeling van dit document zal plaatsvinden in de vergadering van de algemene vergadering op 15 november 2017. Bedenkingen tegen deze ontwerpen kunt u schriftelijk indienen bij de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000,

4330 ZW Middelburg. Een exemplaar van de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 is hier te downloaden. Klik op: Begroting 2019 en MJR 2019-2022.