Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 10325

Gepubliceerd op 19 oktober 2018 09:00
Inhoudsopgave

Inspraak nota Peilbeheer 2019

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat er een concept nota Peilbeheer 2019 is opgesteld. In de nota Peilbeheer geeft het waterschap aan hoe peilbesluiten worden voorbereid en op welke wijze er met de verschillende belangen wordt omgegaan.

In de nota wordt ook vorm gegeven aan doelstellingen om bodemdaling in veenweidegebied te gaan remmen.

Voor een goed begrip wordt naast de nota Peilbeheer verwezen naar de Strategie Bodemdaling, die ook is in te zien. Op dit laatste stuk wordt geen formele inspraak gevraagd.

 

Inzien van stukken

De nota Peilbeheer 2019 is van 19 oktober 2019 tot en met 30 november 2019 ook in te zien op www.agv.nl. Het concept Strategie Bodemdaling is alleen in te zien op www.agv.nl.

 

Inspraak

Tijdens de periode dat de concept nota Peilbeheer 2019 is in te zien, kunnen bewoners en andere betrokkenen schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze kenbaar maken. Stuur een schriftelijke zienswijze aan:

 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

t.a.v. het Dagelijks Bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

 

Met als onderwerp “nota Peilbeheer 2019”.

 

Als u deze schriftelijke reactie nog mondeling wilt toelichten, dient u dit duidelijk te vermelden. Wilt u uw zienswijze mondeling kenbaar maken, neem dan contact op met de heer K. de Gans via telefoonnummer 0900 – 93 94. Het dagelijks bestuur van AGV beoordeelt uw zienswijze en zo nodig wordt de nota Peilbeheer aangepast.

 

 

Amsterdam, 19 oktober 2019

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl