Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 10017Overige overheidsinformatieOntwerp-watervergunning Stichting Zorgsaam

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet het voornemen om een ontwerp watervergunning te verlenen voor de lozing van afvalwater, afkomstig van het Pharmafilter in een oppervlaktewaterlichaam.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 8 oktober 2018  tot en met 19 november 2018 ter inzage:

 

  • -

    bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA in Middelburg en op de locatie Kennedylaan 1, 4538 AE in Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur.  

     

    Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerp watervergunningen. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.