Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 7692Overige overheidsinformatieWatervergunning bouw gapfiller (radarmast) Hansweert

Waterschap Scheldestromen heeft op 15 augustus 2017 een watervergunning verleend aan Beheer- en exploitatieteam Schelderadar te Vlissingen voor de bouw van een gapfiller, Voorhaven 11 te Hansweert.