Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 4305Overige overheidsinformatie1e wijziging programmabegroting 2017

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen maakt bekend dat het ontwerp van de jaarverslaggeving 2016 met ingang van 9 mei 2017 gedurende 14 dagen ter inzage is gelegd.

U kunt het ontwerp inzien bij de recepties in de hoofdkantoren van het waterschap, Kanaalweg 1 te Middelburg en Kennedylaan 1 te Terneuzen, elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

De behandeling van dit document zal plaatsvinden in de vergadering van de algemene vergadering op 1 juni 2017.

Bedenkingen tegen dit ontwerp kunt u schriftelijk indienen bij de algemene vergadering van Waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Een exemplaar van de 1e wijziging programmabegroting 2017 is te downloaden op www.scheldestromen.nl.

Middelburg, 9 mei 2017

Het dagelijkse bestuur van Waterschap Scheldestromen.