Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 4298Overige overheidsinformatieHet dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen heeft op 13 mei 2017 beleidsregels voor het berekenen van de vervuilingswaarde van afvalstoffen op het oppervlaktewater vanuit IBA-systemen vastgesteld.

Deze beleidsregels hebben betrekking op belastbare feiten die zich vanaf 1 juni 2017 voordoen of hebben voorgedaan.

Per 1 juni 2017 worden de beleidsregels berekening vervuilingswaarde IBA-systemen van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 25 oktober 2006, laatstelijk gewijzigd 9 december 2009, alsmede de beleidsregels van Waterschap Zeeuwse Eilanden, vastgesteld op 13 maart 2007 ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijven op belastbare feiten waarvoor op grond van artikel 5 lid 1 van de verordening verontreinigingsheffing waterschap Scheldestromen de heffing is verschuldigd voor 1 juni 2017.