Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 4298

Gepubliceerd op 16 mei 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Het dagelijks bestuur van Waterschap Scheldestromen heeft op 13 mei 2017 beleidsregels voor het berekenen van de vervuilingswaarde van afvalstoffen op het oppervlaktewater vanuit IBA-systemen vastgesteld.

Deze beleidsregels hebben betrekking op belastbare feiten die zich vanaf 1 juni 2017 voordoen of hebben voorgedaan.

Per 1 juni 2017 worden de beleidsregels berekening vervuilingswaarde IBA-systemen van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 25 oktober 2006, laatstelijk gewijzigd 9 december 2009, alsmede de beleidsregels van Waterschap Zeeuwse Eilanden, vastgesteld op 13 maart 2007 ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijven op belastbare feiten waarvoor op grond van artikel 5 lid 1 van de verordening verontreinigingsheffing waterschap Scheldestromen de heffing is verschuldigd voor 1 juni 2017.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl