Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 3979Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 3 mei 2017 een watervergunning verleend aan Gebr. Moerland B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioleringsreconstructie in de Zeeasterweg en omgeving in Renesse.