Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 3104Overige overheidsinformatieTijdelijke watervergunning plaatsing dijkpaviljoen te Griete

Het plaatsen van een dijkpaviljoen op de nol te Griete.

Waterschap Scheldestromen heeft op 30 maart 2017 een tijdelijke watervergunning verleend aan Café de Griete, J. Bareman en W, Ebbing, voor plaatsing van een dijkpaviljoen met overdekt terras op de nol te Griete.

De vergunning is verleend voor een periode van drie jaar.