Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 3033Overige overheidsinformatie



Tijdelijke watervergunning plaatsing horecavoorziening Badstrand te Vlissingen

Het plaatsen van een tijdelijke horeca voorziening op het badstrand te Vlissingen.

Waterschap Scheldestromen heeft op 28 maart 2017 een tijdelijke watervergunning verleend aan Dhr. F. Damen voor een tijdelijke horecavoorziening op het badstrand, Boulevard te Vlissingen.