Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 2596Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 22 maart 2017 een watervergunning verleend aan Van den Hemel Biervliet B.V. te Biervliet voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het terug aanvullen van een ontgronding/zandwinning met grond op een perceel aan de Coxydeweg 1 in Oostburg.