Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 2215Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 9 maart 2017 een watervergunning verleend aan Rothuizen BouwmeesterPro B.V. te Middelburg voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van woonzorgcentrum Antonius op de locatie Pastoor Vesterplein 1 in Kloosterzande.