Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 11410Overige overheidsinformatieBeleidsnota watersystemen

Op 16 november 2017 heeft de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen ingestemd met de beleidsnota Watersystemen (besluit, beleidsnota en antwoordnota). De beleidsnota is een uitwerking van het Waterbeheerplan 2016 – 2021 waarin het beleid vertaald wordt naar concrete, meetbare doelen en ambities op het gebied van watersystemen. Onder watersystemen verstaan we het beheer van oppervlaktewater en deels het beheer van grondwater.