Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 11409Overige besluiten van algemene strekkingBesluit bebouwingscontour Terneuzen

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 28 november 2017 bestoten om een bebouwingscontour te leggen in de beschermingszone A van de primaire waterkering, ter ptaatse Binnenvaartweg en de Scheldeboulevard Terneuzen.