Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 9628Overige overheidsinformatieBesluit wijziging watervergunning van 28 januari 2016

 

Plaatsing semi-ondergrondse afvalcontainers aan de Boogerdweg 1 te Kerkwerve.

Waterschap Scheldestromen heeft op 18 november 2016 besloten dat de afgegeven watervergunning van 28 januari 2016, aan Café-restaurant ‘De Heerenkeet’ wordt gewijzigd. De watervergunning wordt verleend voor plaatsing van 3 semi-ondergrondse afvalcontainers aan de Boogerdweg 1 te Kerkwerve