Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 9558Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 28 november 2016 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder ter plaatse van Vroonweg 15 in Renesse.