Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 9254Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 11 november 2016 een watervergunning verleend aan Dura Vermeer Ondergrondse infra B.V voor het onttrekken van grondwater voor modificatie 5 S-7155 (aardgastransportleiding GNIPA Terneuzen-Oostburg), werkput t.b.v. Tornipples, ter hoogte van de Langeweg in Hoek.