Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 8915Overige overheidsinformatieTer inzage

Het concept van de programmabegroting 2017/meerjarenraming 2017-2020 liggen ter inzage bij waterschap Scheldestromen. De adressen zijn Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg en Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen. De behandeling van deze stukken vindt plaats in de algemene vergadering van 24 november 2016. Zienswijzen kunnen vooraf worden ingediend bij de algemene vergadering van het waterschap. Het adres is: Algemene Vergadering waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4333 ZW Middelburg.