Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 8743Overige overheidsinformatieVerkeersbesluit Noordlangeweg te Kats (NOord-Beveland)

Waterschap Scheldestromen heeft een verkeersbesluit genomen over de Noordlangeweg in Kats, gemeente Noord-Beveland. Dit is in te zien via de bij deze publicatie gevoegde bijlagen.

Middelburg, 4 november 2016