Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 7850Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 28 september 2016 een watervergunning verleend aan aannemingsbedrijf De Klerk Waterbouw voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een nieuwe kadeconstructie in de Quarleshaven aan de Frankrijkweg 2 in Ritthem.