Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 7399Overige overheidsinformatieWatervergunning

Het waterschap heeft op 8 september 2016 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder onder de woning Scholderlaan 6c in Renesse.