Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 6929Overige overheidsinformatieBekendmaking ontwerp legger oppervlaktewaterlichamen waterschap Scheldestromen 2016

Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat op 20 juli 2016 de ontwerp-Legger oppervlaktewaterlichamen waterschap Scheldestromen 2016 is vastgesteld.