Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 615VerordeningenGewijzigde watervergunning

Het waterschap heeft op 22 januari 2016 de watergunning die op 7 april 2015 is verleend aan Bouwgroep Peters B.V. voor het onttrekken en retourbemalen van grondwater, ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex aan de Domburgseweg 26-28 in Domburg, gewijzigd.