Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 5125Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V.

Het waterschap heeft op 20 juni 2016 een watervergunning verleend aan Aannemingsbedrijf Van Gelder B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van een rioleringsreconstructie in de Burgemeester M. Bollelaan en omgeving in Burgh-Haamstede.