Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 5124Plannen | overigWatervergunning

Het waterschap heeft op 9 juni 2016 een watervergunning verleend voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een zwembad ter plaatse van Stuyvesantlaan 2 in Hulst.