Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 4555Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning Bouwbedrijf Joziasse BV

Plaatsing van een tijdelijke horecavoorziening op het badstrand te Vlissingen.

Waterschap Scheldestromen heeft op 31 mei 2016 een watervergunning verleend aan Bouwbedrijf Joziasse B.V. voor het plaatsen van een tijdelijke horecavoorziening (mei – oktober 2016) op het badstrand Vlissingen ter plaatse van het badcaisson.