Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 4400Plannen | overigWatervergunning

Het waterschap heeft op 31 mei 2016 een watervergunning verleend aan Kingfish Zeeland voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de realisatie van een bedrijfsgebouw aan de Oost Zeedijk 11 in Colijnsplaat.