Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 3982Plannen | overigWatervergunning Delta Infra BV

Het waterschap heeft op 18 mei 2016 een watervergunning verleend aan Delta Infra B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van waterleiding, gasleiding en elektriciteitskabel aan de Westkapelseweg, Nieuwstraat en Ooststraat in Zoutelande.