Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 3837Overige besluiten van algemene strekkingWatervergunning

Het waterschap heeft op 9 mei 2016 een watervergunning verleend aan Aannemersbedrijf Van

der Poel in Terneuzen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van een appartementencomplex aan de Boulevard de Wielingen 49 in Cadzand-Bad.