Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 369Plannen | overig

Watervergunning

Het waterschap heeft op 11 januari 2016 een watervergunning verleend aan De Kok Bouwgroep B.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een betonnen kelder voor het project “Nieuwbouw woonzorg Rittenborgh” aan de J.V. Sprengerlaan 5 in Middelburg.