Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 367Plannen | overig

Watervergunning

Het waterschap heeft op 11 januari 2016 een watervergunning verleend aan A. Hak Leidingbouw B.V. voor het onttrekken van grondwater voor het verleggen van een waterstofleiding nabij de kruising Tractaatweg – Eversdam in Westdorpe.