Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 2446Overige overheidsinformatieWatervergunning gemeente Hulst

Het waterschap heeft op 23 maart 2016 een watervergunning verleend aan de gemeente

Hulst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het vervangen van een riolering in de Koolstraat-Zoutestraat en omgeving in Hulst.