Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2016, 2298Beschikkingen | aanvraagAanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van 3 duikers, een riolering en een voormetseling voor een kademuur ter hoogte van De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam - AGV - W-16.00742

Bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van 3 duikers, een riolering en een voormetseling voor een kademuur ter hoogte van De Boelelaan 32, 1083 HJ Amsterdam. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Stukken inzien

Vanaf 30 maart 2016 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien via het digitale Waterschapsblad van AGV op www.overheid.nl. De stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (linker kolom).

Zienswijze geven

Tot 13 april 2016 kunt u bij ons uw zienswijze bij de aanvraag geven. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Planadvies & Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij onze casecode W-16.00742?

Wilt u niet dat uw persoonlijke gegeven bekendgemaakt worden bij de aanvrager? Laat ons dat dan schriftelijke weten.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de heer H.T.J. Wester, telefoon 020 608 5390. Als u daarbij onze casecode W-16.00742 vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Amsterdam, 30 maart 2016.