Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 10111BeleidsregelsVaststelling algemene regels Wegen

Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 12 oktober 2016 drie algemene regels op grond van de Keur Wegen Waterschap Scheldestromen 2011 vastgesteld. Voor een aantal handelingen is daardoor geen ontheffing meer nodig, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en de voorschriften die in de algemene regels zijn opgenomen. Het betreft de volgende algemene regels: ‘plaatsen van palen met verwijzingsborden’, ‘sonderingen en boringen in wegbermen’ en ‘wielerrondes, toertochten en looprondes’. De algemene regels treden in werking op 1 januari 2017.