Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2015, 9806Beschikkingen | aanvraag

Aanvraag watervergunning voor het bouwen van een kelder met bovenbouw ter hoogte van De Boelelaan1067, 1082 SB Amsterdam- AGV - W-15.03086

Bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd.De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een kelder met bovenbouw ter hoogte van De Boelelaan 1067, 1082 SB Amsterdam.

Voordat Waternet namens AGV overgaat tot het behandelen van de aanvraag, biedt zij de gelegenheid om de aanvraag in te zien.

Inzien van de stukken

Vanaf 17 december 2015 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken digitaal inzien: de stukken hangen als ‘Externe bijlagen’ aan deze publicatie (zie kolom links op het scherm).

Inbrengen zienswijze op aanvra a g

Tot 31 december 2015 kunt u bij Waternet uw zienswijze met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt uw reactie richten aan het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Planadvies & Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij onze casecode W-15.03086.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer H.T.J. Wester, van de afdeling Planadvies & Vergunningen van Waternet, telefoon 020 608 5390. Vermeldt u hierbij onze casecode W-15.03086.

Amsterdam, 17 december 2015.